ماشینکاری با ساچمه و گریت چرا، چطور، چگونه؟

ساچمه زنی درماشینهای بلاستینگ اعم از ایربلاست (هوای فشرده) و شات بلاست(توربینی) توانایی انجام مواردی به شرح زیر را دارا میباشد:

خالی

 ۱) ساچمه کوبی: ساچمه زنی بر روی قطعات چه با ساچمه و چه ساینده های متعارف دیگر، باعث ایجاد سطحی کروی درنقطه برخورد ونهایتاً با ایجاد تنش فشاری موجب بهبود خاصیت مقاومت به خستگی میگردد . پاشش ساینده برروی سطح قطعه موجب افزایش طول عمر آن در کارهای سخت همراه با تنشهای تکراری میباشد.

نتیجه این عملیات:

 افزایش طول عمر قطعه در هنگام تنشهای تکراری، بهبود مقاومت به خستگی، بهبود مقاومت به  ترکها، تحمل تنش های فشاری، ظرافت در بافت سطح، پیشگیری از نشت

خالی

   ۲) پوست زنی: در بررسی مسائل  مربوط به سطح دریافتیم که میتوان با ساینده ها، پوسته روی قطعات را برداشته و تمیز نمود.

کاربردها: پوسته برداری – رنگ برداری – برداشتن لایه چسبیده از آلودگی –  برداشت پوشش فسفاته – برداشت لایه ها – برداشت لایه آبکاری شده – حذف ناخالصی ها – حذف غبارها

آنگاه که سطح قطعه را فیلمی از آلودگیها از آنچه عنوان شد پوشانده باشد، برای تمیزکاری از ساچمه زنی بهره میبرند .

نتیجه این عملیات:

 حذف مواردی که موجب مشکلات مراحل بعدی میباشد، تنظیم اندازه سختی، استفاده مجدد(بازیابی)، بهبود دقت ابعادی، تمیزکاری، تشخیص عیب، بهبود عملکرد، برداشت آسانتر به جهت دقت بالا، زنگ زدایی وپیشگیری از آن، حفاظت از آلاینده ها (پالایش آلودگیها)

خالی

۳) صیقل: برای صیقل دادن سطح، پیشنهادات متنوعی مطرح میگردد.

کاربردها: صاف نمودن در عملیات نهایی – تأویل نمودن عملیات پایانی – آینه کردن سطح - ازبین بردن زبری ولبه های تیز درعملیات نهایی- ایجاد سطحی با خاصیت صاف؛ تفتیده؛ آینه شده و …

نتیجه این عملیات:

 کاهش ضریب اصطکاک، اسلایدی صاف، کاهش انتشار گاز کربنیک، ظاهر بهتر سطح

خالی

۴)از بین بردن: یکی از مسائل مطرح در تمیزکاری، از بین بردن زواید نامطلوب از روی سطح میباشد.

کاربردها: حذف پسماندهای فلزی و پلیسه ها درفرآیند تولید قطعات فلزی – حک کردن – ماسه زدایی از قطعه ریخته گری – حذف پاشیدگی ها – حذف لکه و روغن از قالبها – تمیز کاری – زنگ زدایی – حذف پودرهای پخش شده روی سطح و…

نتیجه این عملیات:

 کاهش گسست درخط مونتاژ، پیشگیری از شکست وترک خوردگی، بهبود ایمنی، بهبود خواص مقاومت به خستگی، کنترل واحد حفاظتی

خالی

۵) زبرکردن: درانجام عملیات برروی سطح، روشهای متنوعی برای زبر سازی موجودند.

کاربردها: زبرنمودن سطح – پرداختکاری – گود اندازی(حکاکی) –آماده سازی پیش از کوتینگ- ماتکاری- بهبود چسباندن – تمامکاری دانه ای

نتیجه این عملیات:

 کاهش سر وصدای سطح، غلظت نور،  پیرایش، پیشگیری از انعکاس، بهبود سیالیت، کاهش شکست، جلوگیری از ورق ورق شدن، چوبکشی، کنترل بازتاب، بهبود چسبندگی پوشش، بهبود عملکرد انتشار، سهولت چربی گیری، تشکیل عملکرد یکسان

خالی

 ۶) اصلاح(کوتاه کردن): ازمسائل دیگری که در مهندسی سطح بدان میتوان دست یافت، تراش یا اصلاح است.

کاربردها:

الگودهی- ماشین سی ان سی- برشکاری- اریب دهی- آنتیک کاری- اچینگ ومنبت کاری- قابلیت پردازش خوب تا ۵۰ میکرون سوراخ یا حفر و حک بر روی موادی مانند شیشه؛ سرامیک وسیلیکونها- قابلیت پردازش خوب با کمترین تراشه یا شکاف درپوسته مواد مثل شیشه

نتیجه این عملیات:

تشکیل بخش عملکردی و…