شات پینینگ نیازمند کدام ساینده فلزی می باشد؟

ساینده های فلزی از نوع ساچمه فولادی و کات وایر را می توان درساچمه کوبی(شات پینینگ) بکاربرد، اما برای اینکه موثرتر عمل نماید میبایست نخست قطرآنها حداکثر یک ششم گوشه قطعه مورد نظر باشد:

خالی

ساینده شات پینینگ

خالی

 دوم اینکه کاملاً (یا تا حد زیادی) کروی باشد، سوم اینکه به دلیل سرعت بالای عامل پرتاب کننده ساینده نسبت به ماشین تمیزکاری، بهتراست ساچمه های شات بلاست مقاومت بیشتری نسبت به ضربه داشته باشد. ازطرفی برخی ازفلزات به دلیل ماهیت حساس در برابرضربه های حرارتی(تبادل انرژی وحرارت درانرژی جنبشی) وهمین طور مجانست با عملیات، ازسختی متناسبی برخوردار هستند. براین اساس عموماً ازکات وایرهای کاندیشن (گردشده) و ساچمه فولادی پرکربن کروی با مشخصات سختی زیر استفاده میگردد:

صنایع ساخت پیستون: دانه بندی ۵۰ تا ۱۵۰ میکرون وسختی بالای ۹۰۰ ویکرز

صنایع ساخت فنر: دانه بندی ۱٫۶-۰٫۶ میلی متر با سختی ۷۶۰ ویکرز

فلزات غیرآهنی و فولاد ضد زنگ: سایز ساینده با توجه به ضخامت قطعه و با سختی ۴۰۲-۳۰۲ ویکرز

شات پینینگ استاندارد: دانه بندی ۱٫۸-۰٫۳ میلی متر با سختی ۷۰۰-۵۶۰  ویکرز

جلوبندی سازی و تعلیقات انواع ساچمه: ساینده با سختی ۶۵۳-۵۷۷ ویکرز

صنایع هواپیمایی قادربه استفاده از هرساینده(بارعایت تناسب سایز) با سختی ۶۵۳-۵۷۷ ویکرز میباشد.