karbord1
کاربرد

انتخاب صحیح ساچمه و گریت مستلزم آگاهی از چندین عامل است که بدون درنظر گرفتن آنها  بهره ی مناسبی از این عمل نخواهیم برد و این مسئله درکنار تنوعی که در موارد مصرف این مواد وجود دارد، سبب می گردد درانتخاب آنها دقت بیشتری را مبذول داریم. ازاین رو مدنظر قرار دادن نکاتی چند، ما را در مصرف بهینه یاری خواهد نمود. این موارد عبارتند از:

 تعیین هدف مصرف، مانند تمیزکاری، ماشینکاری، سنگ بری، وزنی، مقاوم سازی بتن و…

آشنایی با سیستمی که باید این مواد در آن به مصرف برسد، مانند ماشینهای تمیزکاری (ایربلاست وشات بلاست)، سنگ بری، شات پینینگ و دیگر ماشین ها

آشنایی با کاری که این مواد درآن سیستم می باید انجام دهند، مثلاً درتمیزکاری مولفه ای که قطعه باید به آن برسد و استانداردهای مربوط به آن را باید بشناسیم.

ازاین رو علاوه بر مراکز استاندارد بین المللی، بسیاری از کارخانجات تولیدکننده  نسبت به تدوین جداولی که هریک قابلیتهای خاصی را برای مصرف کنندگان ارائه می نماید، اقدام نموده اند. دربرخی از این جداول برمبنای دانه بندی مواد، محل مصرف ارائه گردیده و برخی دیگر برعکس؛ یعنی بر مبنای محل مصرف، دانه بندی مورد نیاز مشخص گردیده است.
کارخانه ذوب فلزات اکبری با افتخاراعلام میدارد یکی از کامل ترین جداول کاربردی دراین زمینه را براساس مشخصات ساینده، شامل شکل، اندازه، سختی و صنعت مورد تقاضا  درچهار بخش، شامل صنایع ساختمان، ریخته گری، هوافضا- دریایی- ریلی و صنایع گوناگون به شرح پیوست تدوین نموده، با این امید که بتواند رضایت مشتریان محترم خود را کسب نماید.
همچنین اصول علمی طراحی این جداول در بخش “اصول انتخاب ساینده” به طورمشروح بیان شده تا متقاضیان بتوانند در مواقع لزوم، با بهره بری از این اطلاعات بهترین ساینده را با توجه به صنعت و پروسه ی مدنظرخود انتخاب نمایند.