مشخصات فنی ساچمه

 

ساچمه فولادی کروی باید دارای ویژگی های فنی خاصی (مطابق استاندارد۳-۱۳۶۸۶) باشد تا علاوه بر برخورداری از پشتوانه ی علمی، قابلیت تأمین رضایت طرفین ذینفع را نیز داشته باشد. این مشخصات به طور کامل در دو جدول دانه بندی و ویژگی های کیفی ارائه گردیده است.

 

1. دانه بندی ساچمه:

جهت نیل به هدف نهایی در پاشش ساچمه، لازم است توزیع این مواد درمحدوده ای معین و با مقداری حتی المقدور ثابت صورت گیرد؛ ازاین رو دقت در دانه بندی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مشخصات دانه بندی ساچمه ی فولادی از نوع ریختگی با کربن بالا، در استاندارد ملی ۳-۱۳۶۸۶ بیان شده است، محصول تولیدی کارخانه ذوب فلزات اکبری نیز مطابق این استاندارد و طبق جدول زیر عرضه می گردد.

 

جدول دانه بندی مجاز ساینده فولادی پرکربن(ساچمه) طبق استاندارد ملی 3-13686، سرند، مش، الک، غربال، S040-S060-S070-S080-S100-S120-S140-S170-S200-S240-S280-S300

 

برای درک بهتر جدول فوق، با مثالی طریقه ی استفاده از آن توضیح داده می شود.

 :به صورت زیر می باشد S080  مثال : دانه بندی مجاز طبق استاندارد ۳-۱۳۶۸۶ برای محصول

اگر ۱۰۰ گرم از محصول فوق را روی مجموعه ای از سرندهایی که به ترتیب زیر از بالا به پایین و روی هم قرار گرفته اند بریزیم و الک نماییم، مقدار باقی مانده روی هر سرند باید در بازه های مشخصی صدق نماید:

۱- بر روی سرند مش ۱۶ (که قطر متوسط چشمه ۱٫۱۸ میلی متر است) نباید هیچ ساچمه ای باقی بماند و نتیجه برای این سرند صفر می باشد.

۲-  بر روی سرند مش ۱۸ (که قطر متوسط چشمه ۱٫۰۰ میلی متر است)  حداکثر۵ گرم

۳-  بر روی سرند مش ۲۵ (که قطر متوسط چشمه ۰٫۷۱ میلی متر است) حداقل ۸۵ گرم

۴- بر روی سرند مش ۳۰ (که قطر متوسط چشمه ۰٫۶۰ میلی متر است) حداقل ۹۷ گرم 

 توجه: نتیجه ی آزمون برای هرسرند عبارت است از:
مقدار باقی مانده بر روی آن سرند + مجموع مقدار باقی مانده بر روی سرندهای بالایی 

 

2. ویژگی های کیفی ساچمه:

ساچمه ی مرغوبی که هم نیاز ما را برآورده نماید و هم طول عمر مفید داشته و استفاده از آن مقرون به صرفه باشد، باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد. حد قابل قبول این ویژگی ها نیز در استاندارد ملی ۳-۱۳۶۸۶ بیان شده و در جدول زیر به اختصار ارائه گردیده است:

 

جدول ویژگی ساینده های کروی (ساچمه) فولادی پرکربن طبق استاندارد ملی3-13686، سختی، ویکرز، کرویت، عدم کرویت، حفره گازی، مک، حفره انقباضی، سطح مقطع، ترک، جسم خارجی، پوسته، مارتنزیت، باینیتی، ریز ساختار میکروسکوپی، ترکیب شیمیایی، کربن، سیلیسیم، منگنز، فسفر، گوگرد، رطوبت

 

3. بسته بندی:

بسته بندی محصول علاوه  بر ایجاد یک ظاهر قابل قبول، باید به گونه ای باشد که محصول را از عوامل محیطی مضر در امان نگاه داشته و همچنین حمل و نقل آن را تا حد ممکن آسان نماید. ساچمه های تولیدی کارخانه ذوب فلزات اکبری در پالت های یک تنی که حاوی ۴۰ کیسه ۲۵ کیلوگرمی از جنس پروپیلن است، عرضه می گردد. به منظور جلوگیری از لغزش و جابجا شدن کیسه ها در حین جابجایی، از روش های چیدمان خاصی برای قراردادن آنها در جعبه ی روی پالت استفاده می شود.
همچنین مشخصات کامل محصول شامل نوع ساینده، سایز ساینده، محدوده ی سختی و… در لیبل های  نصب شده  بر روی جعبه های بسته بندی، درج گردیده است.