تمیز کاری

تمیزکاری یکی از مهمترین روشهای مقابله با خوردگی و در عین حال از ملزومات آماده سازی سطح فلزات میباشد و ممکن است با روشهای فیزیکی وشیمیایی صورت پذیرد. یکی از مهمترین روشهای تمیزکاری استفاده از سیستم پاشش خشک مواد ساینده بر روی سطح فلزات، توسط نازل یا توربین، در ماشینهای ایربلاست وشات بلاست میباشد. در این فرآیند قادر خواهیم بود آلودگیهایی مانند اکسید فلزات، ماسه سوخته ریخته گری، پوسته عملیات آهنگری و عملیات حرارتی، لکه های چربی و ضایعات جوی را بزداییم.

خالی

28

خالی

لازم به یادآوری است که  توانایی ماشینکاری نیز توسط این ماشینها و مواد ساینده وجود دارد، برخی ازاین تواناییها عبارتند از: اثرگذاری(اچینگ)، پلیسه برداری، بهبود مقاومت به خستگی و حتی برشکاری.

ماشینهای ایربلاست به سه صورت سیار، کابینی و اتاقی در صنعت تمیزکاری بکار میروند:

خالی

30

خالی

ماشینهای شات بلاست نیز در انواع مختلف و در راستای استفاده بهینه اقتصادی از سیستم تمیزکاری در مقیاس صنعتی و با به کار بردن انحصاری ساچمه و گریت(ساینده های فلزی) پا به عرصه بازار نهاد:

خالی

31

 

شایان ذکر است که انواع ساینده فلزی در ایربلاست وشات بلاست قابل مصرف بوده؛ لیکن انتخاب اندازه ومشخصات ساینده به فاکتورهای قطعه (ضخامت آلودگی، ضخامت قطعه وسختی)، ماشین (سرعت، قطرعامل پاشش ساینده یعنی نازل و توربین) و همچنین هدف از عملیات وابسته است. این مورد در بخش اصول انتخاب ساینده به تفصیل توضیح داده شده است.

خالی

*جهت اطلاع بیشتر در رابطه با انواع شات بلاست به سایت گروه مهندسی سطح فلز ایران مراجعه نمایید.

WWW.SHOTPEENER.IR

شایان توجه است که انواع ساینده فلزی درایربلاست وشات بلاست قابل مصرف  بوده لیکن انتخاب اندازه ومشخصات انها به فاکتورهای قطعه(ضخامت الودگی  ،گوشته یاضخامت قطعه وسختی) ماشین (سرعت ،قطرعامل پاشش ساینده یعنی نازل و توربین)همچنین هدف ازعملیات تعیین کننده اندازه ساینده بوده که چگونگی انتخاب ان رادر انتخاب ساینده شرح داده شده است.


ساچمه 

sachme

گریت 

grit