تضمین کیفیت

 

واحد تضمین کیفیت کارخانه ذوب فلزات اکبری متولی صیانت از اعتبار مجموعه  و ارتقاء سطح کیفی تولیدات  با کیفیت با پایش کلیه فرآیند های اثر گذار و بهبود مستمر آنها بمنظور جلب رضایت مشتریان و سایر ذینفعان می باشد. وظایف تعریف شده  این واحد از مراحل تولید و ساخت کالا تا رسیدن محصول به دست مشتری نهایی و حتی پس از آن ادامه دارد.

پیاده سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت ، گام  نخست  در راه بقای سازمان در شرایط پر نوسان و  امروز می‌باشد. واحد تضمین کیفیت فعالیت‌های خود را مطابق با الزامات سیستم‌های مدیریتی  برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید و در راستای راهبرد کیفی سازمان اهداف کلان و خرد را تعریف نموده و در جهت دستیابی به این اهداف اقدامات برنامه‌ریزی شده را به مرحله اجرا در می‌آورد.

واحد تضمین کیفیت کارخانه ذوب فلزات اکبری به عنوان متولی استقرار سیستم‌های مدیریت و استانداردهای محصول در حوزه داخلی و بین المللی  فعالیت خود را از سال ۱۳۷۸ با اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 آغاز و درسال ۱۳۹۰ موفق به اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد در حوزه تولید ساینده های فولادی پرکربن بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 13686-3 گردید. در حال حاضر این کارخانه در صدد استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاهی مبتنی بر استاندارد IS0/IEC 17025 می باشد.

وظایف و مسئوولیت‌های واحد تضمین کیفیت

استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت  و دریافت گواهینامه استانداردهای بین المللی و ملی

نگهداری از سیستم‌های مدیریت کیفیت

انجام ممیزی‌ها و بازرسی‌های داخلی مستمر و منظم از واحدها برای اطمینان از پیشرفت امور و ارسال گزارشات برای مدیریت ارشد شرکت

گزارش دهی به مدیریت ارشد شرکت در خصوص سیستم‌های مدیریت کیفیت و هرگونه نیازی برای بهبود

پیگیری اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی به منظور تامین بهبود مستمردر ارائه خدمات

هماهنگی انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با استقرار و نگهداری نظام مدیریت کیفیت جامع

هماهنگی کلیه فعالیت‌های مرتبط با نظام مستندات شرکت مانند بازنگری مستندات ، تهیه نسخ جدید و تصویب سازمان، جمع آوری و ابطال مدارک منسوخ و توزیع مجدد

هماهنگی کلیه فعالیت‌های مربوط به ممیزی و ارزیابی خارجی شرکت جهت اخذ یا تمدید گواهینامه ها

طراحی و اجرای فعالیت‌های مرتبط با ترویج فرهنگ کیفیت و افزایش آگاهی کارکنان از اهداف کیفی شرکت با همکاری واحدهای ذیربط مانند آموزش و روابط عمومی و تدوین نشریات، برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی، آموزش و تربیت سرممیزین، ممیزین و اعضای گروه خود ارزیابی

نظارت بر نظرخواهی از مشتریان در ارتباط با کیفیت فراورده‌های تولیدی و نظارت و رسیدگی به شکایات مشتریان

تشکیل جلسات بازنگری مدیریت به منظور ارزیابی یافته‌های ممیزی داخلی و سایر داده‌ها نظیر تغییرات سازمانی، بازخورد بازار، نتایج ممیزی قبلی، عدم انطباق‌ها، شکایت مشتریان و …

تصمیم‌گیری در خصوص نحوه رفع عدم انطباق‌های مشاهده شده در ممیزی‌ها و تهیه گزارشات لازم