کنترل کیفیت

 

کنترل کیفیت در کارخانه ذوب فلزات اکبری مشتمل سه قسمت اصلی کنترل اقلام ورودی ، پارامترهای حین فرآیند و محصولات  نهایی می‌باشد. در هر یک از بخش‌های مذکور بر اساس روش های اجرایی و دستورالعمل های مدون فعالیت های خود را انجام می دهند. فعالیت‌های آزمایشگاهی شامل آنالیز شیمیایی، بررسی درونساخت میکروسکوپی، آزمون های سختی اعم از میکرو و ماکرو و سایر آزمون های مربوط به مواد اولیه و محصول نهایی، تحت نظارت واحد کنترل کیفیت کارخانه انجام می گردد.

کنترل مواد ورودی، به منظور جلوگیری از ورود مواد اولیه نامرغوب به خطوط تولید. کنترل فرایند تولید از طریق ممیزی فرایندو بازرسی های کنترلی خطوط و کنترل محصول نهایی با انجام آزمون های مورد نیاز و مصرح در استاندارد های محصول،  بر روی محصولات نهایی انجام می گردد. در صورت انطباق کامل مشخصات فنی و کیفی محصول با استاندارد، نسبت به صدور مجوز بسته بندی و خروج محصول جهت ارسال انبار و متعاقب آن به مشتریان اقدام می گردد.

آزمایشگاه های کنترل کیفیت

کارخانه ذوب فلزات اکبری  به منظور کنترل کامل موارد اثر گذار بر کیفیت محصول، نسبت به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مورد نیاز اقدام نموده و آماده ارائه خدمات به شرکت های منطقه نیز می باشد. واحدهای آزمایشگاهی با برخورداری از تجهیزات پیشرفته وکارشناسان با تجربه، تمامی آزمون های مورد نیاز را با دقت و صحت بالا انجام و بدلیل ظرفیت خوب ارائه خدمات آزمایشگاهی،  آماده ارائه خدمت به شرکتها و کارخانجات تولیدی منطقه می باشد.

واحد های آزمایشگاهی

ذوب فلزات اکبری برخوردار از  ۳ واحد آزمایشگاهی زیر است:

۱- آزمایشگاه آنالیز شیمیایی(کوانتومتری)

۲- آزمایشگاه آماده سازی نمونه و بررسی درونساخت میکروسکوپی(متالوگرافی)

۳- آزمایشگاه سختی سنجی( میکرو و ماکرو)

۴- آنالیز غربال، اندازه گیری دانسیته، تعیین میزان رطوبت

۱- آزمایشگاه آنالیز شیمیایی (کوانتومتری)

کوانتومتری دستگاهی است که به کمک آن می توان میزان حضور عناصر مختلف در یک قطعه را اندازه گیری کرد آنالیز کوانتومتری با دستگاه طیف سنجی نشر جرقه SES  از جمله سیستم های آنالیز دقیق مواد برای اندازه گیری فلزات است که می‌تواند آلیاژها را با دقت بسیار زیاد تجزیه کند و همه عناصر آلیاژی موجود و غلظت آن‌ها را در نمونه تعیین کند.از آنجا که از این دستگاه که بر اساس تخلیه الکتریکی نشری کار می‌کند، اغلب برای شناسایی و آنالیز عناصر فلزی استفاده می‌شود، دستگاه کوانتومتر متداول ترین تجهیز اندازه گیری عناصر در صنعت متالورژی است.

آزمایشگاه کوانتومتری کارخانه ذوب فلزات اکبری قادر به انجام  آنالیز نمونه های پایه آهن بوده و عبارت اند از.

۱- آنالیز انواع فولادها از جمله فولادهای آلیاژی، فولادهای ضد سایشی منگنز بالا،فولادهای زنگ نزن، فولادهای ساده کربنی
۲- آنالیز انواع چدن‌ها از جمله چدن‌های سفید،  خاکستری، داکتیل و چکشخوار

 

آنالیز کوانتومتری

۲- آزمایشگاه آماده سازی نمونه و بررسی درونساخت میکروسکوپی(متالوگرافی)

متالوگرافی ،آماده سازی نمونه ها برای بررسی های میکروسکوپی و مطالعه ریزساختار فلزات است.

تاریخچه‌ی این علم با امکان پولیش و حکاکی کردن سطوح مختلف فلزی و جزئیات ساختاری آن‌ها با چشم مسلح یا غیر مسلح آغاز شد. بعد از آن به سرعت رشته متالورژی جایگاه خود را به عنوان یکی از اصول مهم علم و مهندسی مواد پیدا کرد. امروزه بدون دانستن اصول مدرن متالوگرافی و استفاده‌ی بهینه از آن، فعالیت‌های پژوهشی، صنعتی و کنترل کیفیت با بن‌بست روبرو خواهد شد. بررسی ریزساختار و درشت ‌ساختار فلزات با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری، الکترونی و استریو و مقایسه آن ها با استانداردهای مربوطه، پیش‌بینی خواص مکانیکی و فیزیکی، بررسی عیوب ساختاری و سطحی را امکان پذیر می‌سازد.

آزمایشگاه متالوگرافی کارخانه ذوب فلزات اکبری قادر به ارائه خدمات زیر است:

۱- بررسی درونساخت میکروسکوپی و ماکروسکوپی فلزات با استفاده از میکروسکوپ نوری و استریو میکروسکوپ

۲-تعیین نوع، اندازه و توزیع گرافیت در چدن ها

۳- ضخامت سنجی پوشش ها و اندازه گیری ضخامت لایه دکربوره

۴-تعیین سیکل عملیات حرارتی، فرآیند تولید و نوع عملیات سطحی

۵-اندازه گیری گرادیان سختی قطعات سخت کاری شده سطحی ( کربوره، نیتروره و …..)

 

بررسی ماکروسکوپی

 

۳- آزمایشگاه سختی سنجی( میکرو و ماکرو)

سختی عبارت است از مقاومت ماده در برابر فرو رفتن جسم خارجی. در آزمون سختی، جسم فرورونده  عموماً به اشکال ساچمه، مخروطی یا هرمی است که جنس آن از فولاد سخت یا الماس است که تحت یک نیروی استاتیک بر روی سطح آزمونه و یا قطعه  قابل آزمون در زمانی مشخص بطور مستقیم فرو رفته و در نهایت  ارتفاع و یا سطح اثر فرورونده در آزمونه اندازه گیری و بر اساس آن عددسختی محاسبه و گزارش می گردد . مهمترین روش های آزمون های سختی سنجی روش های برینل، ویکرز و راکول است.سختی سنجی آزمون متداولی است که اندازه آن ارتباط مستقیم با استحکام قطعه مورد آزمون داشته و در علوم مهندسی کاربرد زیادی دارد.

 

 

 


میکرو سختی سنجی بروش ویکزز

 

۴- آنالیز غربال، اندازه گیری دانسیته، تعیین میزان رطوبت

آزمون  غربال: آزمون غربال یا آزمایش دانه‌بندی برای  بدست آوردن توزیع اندازه دانه‌ها انجام می گردد.توزیع اندازه دانه‌ها معمولاً از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در رفتار مهندسی مواد دانه‌ای تأثیرگذار است. آزمایش الک را می‌توان بر روی تمام فلزی و غیر فلزی  شامل مواد سایا، ماسه، تکه سنگ‌های خُرد شده، رس، گرانیت، فلدسپار، زغال سنگ، بکار برد.

 

 

آزمون غربال

 

اندازه گیری دانسیته: دانسیته یا جرم حجمی یکی از خواص فیزیکی ماده است که جرم واحد حجم برای هر جسم می باشد و چون حجم اجسام با دما تغییر می کند دانسیته مواد در دمای معین مقداری ثابت است.دانسیته را می توان از رابطه ی D=m/v محاسبه نمود.در این رابطه D نمایشگر دانسیته,m نمایشگر جرم و v نمایشگر حجم می باشد.واحد دانسیته برای مواد جامد و مایع Gr/Cm3 است.در این آزمایش چون جسم شکل هندسی مشخصی ندارد حجم آن را به طور غیر مستقیم اندازه می گیرند برای  این کار نخست جسم را در صورت غیر محلول بودن در آب در ظرف با حجم مشخص می ریزند و ازدیاد حجم آب مطابق ارشمیدس برابر حجم جسم می گیرند.

   اندازه گیری دانسیته

 

اندازه گیری میزان رطوبت