شات پینینگ

شات پینینگ یک فرآیند کارسرد است که در آن ساینده های ریز کروی با نواختن ضربه و بمباران سطح فلزات، بر روی آن اثرگذاری میکنند. در طول فرآیند ساچمه زنی، هر دانه ساینده در برخورد با قطعه به عنوان یک چکش کوچک عمل می کند و ایجاد یک فرورفتگی مینماید، و نهایتاً با مجموعه ای از این فرورفتگی ها مواجه میشویم. براثر نواخته شدن این ضربات تنشهای زیرسطحی به نقطه تسلیم رسیده و سعی در بازگشت به حالت اولیه خود دارند، با ادامه ی این فشرده سازی خاصیت مقاومت به خستگی بهبود می یابد.

 19

خالی

ساینده مورد استفاده در شات پینینگ میبایست فلزی و از نوع فولادی پرکربن و حتماً کروی باشد، در غیر اینصورت عمل شات پینینگ با موفقیت انجام نخواهد شد. بعلاوه سایز ساچمه الزاماً باید کمتر از یک ششم کمترین ضخامت قطعه باشد و سختی نیز با توجه به سختی قطعه و عموماً در محدوده ی ۵۰-۵۸ راکول سی انتخاب می گردد.

pining

در حال حاضر فرآیند شات پینیگ بطور گسترده ای درصنایع حمل ونقل، هوا فضا، خودروسازی، لکوموتیو وکشتی سازی (خصوصاً در بخش ساخت چرخ دنده ها)، فنرسازی، شافتها، سوپاپ، بادامک، میل بادامک و… توسعه یافته است.

be