پیام مدیر عامل

خالیخالی 

IMAG0071_1

خالی

تاریخ گواهی می‌دهد که  تأثیر رفتار و کار مثبت، بمراتب بیش ازتبلیغات پر زرق و برق است. به اعتقاد من کارآفرینی موفق خواهد بود که خلاقیت و نوآوری سرلوحه‌ی کارش و همچنین بهبود مستمر کیفیت و مشتری مداری اصل لاینفک درسازمان او باشد. و این محقق نگشته جز با استقرار سیستمی اثربخش و پویا که قدرت اصلاح بازخوردهای خود را از هرنظر دارا باشد. به تأسی از همین اعتقاد ذوب فلزات اکبری این افتخار را دارد که پس از گذشت بیش از نیم قرن با سربلندی اعلام نماید که در عمل، باورهایش را اثبات نموده است.

«بهترین بودن به همان اندازه اهمیت دارد که اولین بودن»

علی اصغر اکبری

خالی

خالی