1324
آزمایشگاه

راه سختی را برای رسیدن به قله افتخار؛ یعنی رضایتمندی مشتری پیموده ایم. سالها تجربه، جذب نخبگان، سرمایه گذاری هدفمند و… لیکن هیچیک به مانند آزمودن خودمان، ما را نزد شما به اوج نرساند.
مجموعه ذوب فلزات اکبری واحدی نبود که تنها به مشارکت درتدوین استاندارد ملی تولید و آزمونهای ساینده های فلزی (ساچمه وگریت) بسنده نماید، بلکه درامتداد کسب افتخارات خود، پس از دریافت نشان ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸، نشان استاندارد ملی تولید ساچمه و گریت فولادی پرکربن را نیز دریافت نمود و به دلیل خاص بودن صنعت، این امکان پذیر نبود جز با تجهیز کامل آزمایشگاه متالوژی. که هم با انجام آزمونهای استاتیک، مواد درحال تولید را کنترل نماید و هم موجب حصول اطمینان بیشتر برای مصرف کنندگان باشد. بدین ترتیب واحد آزمایشگاه ذوب فلزات اکبری توانسته است علاوه بر رفع نیازهای روزانه، توانایی خود را برای خدمت در این زمینه، در منطقه نیز اعلام بدارد. برخی ازاین تواناییها عبارتند از:

خالی

• آنالیز شیمیایی قطعات پایه آهن در انواع:

۱) فولادهای ساده

۲) فولادهای منگنزی

۳) فولادهای گوگردزدایی شده

۴) فولادهای ضد زنگ

۵) چدن ساده

تست آنالیز شیمیایی

خالی

خالی

• اندازه گیری سختی در مقیاس های:

راکول HRC

سختی سنج راکول

خالی

ویکرز HV5 , HV10

سختی سنج ویکرز

خالی

میکرو ویکرز (HV(0.1-1

سختی سنج میکرو ویکرز

خالی

خالی

•تعیین زمینه و ریز ساختار درونی فلزات با پایه آهن و فولاد و عیوب فیزیکی در آنها؛ و بصورت تخصصی و قابل استناد برای ساچمه و گریت؛ شامل حفره گازی، حفره انقباضی، ترک، عیوب ریز ساختاری و بدقوارگی درساینده های فولادی

تست میزان عیوب

خالی

خالی

•آنالیز غربال: شامل آزمون دانه بندی انواع ساینده فلزی، غیرفلزی و ماسه ها، همچنین تحلیل داده ها به همراه گزارش متناسب با درخواست مشتری و تعیین میزان انحراف از محدوده مجاز در محصولات فوق الذکر. طبعاً با توجه به سوابق، توانایی این واحد در زمینه ارائه گزارشات مربوط به ساینده های فلزی بیشتر است.

خالی

تست غربال

خالی

خالی

•اندازه گیری دانسیته مواد دانه بندی شده بخصوص ساینده های فلزی

خالی

اندازه گیری دانسیته

خالی

خالی

•تست رطوبت: اندازه گیری میزان رطوبت موجود در انواع ماسه ها و ساینده ها، بخصوص نوع فلزی همچون فولادی، چدنی، کات وایر و سایر ساینده ها

خالی

تست اندازه گیری رطوبتخالی

خالی