آشنایی با ذوب فلزات اکبری

  • قریب به نیم قرن تجربه در تولید ساینده های فولادی
  • بنیانگذار تولید ساینده های فولادی پرکربن در ایران
  • اخذ رتبه اول ابتکار در تولید سایند های فولادی از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران
  • اخذ گواهینامه تولید ساینده های فولادی از آکادمی علوم و تکنولوژی فلزات اکراین
  • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی ایران در زمینه ساینده های فولادی
  • اولین و تنها دارنده استاندارد ملی ایران در حوزه ساخت ساینده های فولادی پرکربن به شماره ۳-۱۳۶۸۶
  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت برمبتنی بر استاندارد ISO9001:2015