سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(متافو۹۵)

کارخانه ذوب فلزات اکبری مقدم شما را در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی در غرفه B01/2 واقع در سالن ۱۰-۱۱ گرامی می دارد.

مکان:نمایشگاه بین المللی تهران

زمان:۴-۷ آذر ماه ۱۳۹۵