شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش وپتروشیمی – اردیبهشت ۹۳

ذوب فلزات اکبری ۱۶ لغایت ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۳ پذیرای بازدید کنندگان گرامی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش وپتروشیمی iran Oil Show2014 سالن ۲۵F غرفه ۲ می باشد.