ذوب فلزات اکبری در بین سه واحد ریخته گری نمونه سال ۹۲ در استان تهران

کارخانه ذوب فلزات اکبری در اسفند ماه ۹۲ مفتخر به دریافت تندیس صنعتگر نمونه، در دومین همایش تجلیل از صنعتگران نمونه استان تهران در شاخه ریخته گری گردید.

 

تندیس1

 

 تندیس2