تغییرات شگرف در کیفیت محصولات

به همت متخصصان کارخانه ذوب فلزات اکبری و با چندین ماه تلاش و آزمودن روشهای گوناگون، این کارخانه مفتخر است که اعلام نماید از ابتدای آذر ماه سال جاری، تغییرات محسوسی در کیفیت محصول تولیدی ایجاد شده است. به طوری که نه تنها مانند گذشته تمامی آزمونهای استاندارد را پاس می نماید بلکه درصد عیوب محصول از سقف استاندارد کارخانه ای- که سختگیرانه تر از استاندارد ملی است- نیز به طرز چشمگیری پایین تر است.

امید به اینکه این موفقیت گامی دیگر در راستای تحقق بخشیدن به شعار همیشگی ما که رضایت مشتری است باشد.